V roce 2004 se podařilo nadačnímu fondu získat budovu v Unhošti (za symbolické nájemné), ve které sídlí kancelář Nadačního fondu Slunce pro všechny a Centrum služeb Slunce všem zde provozuje cvičnou pekárnu, kavárnu, veřejné WC, služby pro seniory a klub pro rodiče předškolních dětí.

„Cena Slunce“

Cena Slunce je vyjádření poděkování za nezištnou pomoc, podporu a přízeň Nadačnímu fondu Slunce pro všechny, který by nemohl bez této dlouhodobé podpory své projekty vůbec uskutečnit.Tato cena bude udělována pravidelně jednou za rok.

Společnost Vyšehrad 2000 Group s NF spolupracuje již od roku 1994, je dlouhodobým spolupořadatelem benefičních aukcí a koncertů Nadačního fondu Slunce pro všechny a patří mezi společensky zodpovědné firmy.

Za své aktivity byla v loňském roce nominována na Cenu Ď. Tuto cenu společnost získala za „mecenášství“ v oblasti charity za podpořený projekt: Sponzorské vybavení cvičné pekárny a kavárny Centra služeb Slunce všem a školní kuchyně Soukromé školy Slunce, čímž umožnila pracovní terapie a zaměstnání 29 lidem se speciálními potřebami.

Cenu převzal zástupce společnosti pan Jaroslav Novák. Sám se osobně zapojil do veškerých činností nadačního fondu.

V únoru 2007 byla firmě udělena Nadačním fondem Slunce pro všechny prestižní cena „Cena Slunce“.

Věříme, že společný projekt "Stromeček pro slunce" pomůže při plnění cílů fondu na podporu dětí a dospělých se speciálními potřebami. Projekt může v budoucnu pomáhat při získávání zaměstnání handicapovaných lidí v Centru služeb Slunce všem v Unhošti, ale iv areálu Botanika v Horním Bezděkově.

Kontakty

Kontaktní formulář